MU Việt Vương | TEST: 29/07 - OPEN: 31/07

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 75] 29-07-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 66] 29-07-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 74] 29-07-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 89] 29-07-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 82] 29-07-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 74] 29-07-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 44] 29-07-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 44] 29-07-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 56] 29-07-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 45] 29-07-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 36] 29-07-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 46] 29-07-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 59] 29-07-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 60] 29-07-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 623] 29-07-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 41] 29-07-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 117] 29-07-2020
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 288] 29-07-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 237] 29-07-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 172] 29-07-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 125] 29-07-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 102] 29-07-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 106] 29-07-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 114] 29-07-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 120] 29-07-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 148] 29-07-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 129] 29-07-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 135] 29-07-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 130] 29-07-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 103] 29-07-2020
  Xem tất cả các bản tin